Paršovice

Kostel sv. Markéty byl posvěcený v roce 1906.

Již v 11. století zde stál dřevěný kostel - jeden z nejstarších kostelů v okolí, v období reformace přeměněný na českobratrský, poté opět na katolický. Nový kostel z roku 1826 v létě roku 1900 vyhořel a po šest let byl budován kostel nynější. Součástí výzdoby kostela je mramorový oltář a cenný obraz Vidění sv. Markéty, jehož autorem je malíř František Urban z Prahy.

U kostela se nachází dřevěný tzv. misijní kříž a kamenný kříž v lidovém stylu.