Pouť manželů a zamilovaných

07.02.2020

Pouť manželů a zamilovaných v rámci národního týdne manželství k oltáři sv. Valentýna v Paršovicích

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

neděle 16. února 2020 ve farním kostele v Paršovicích

14:30 - modlitba růžence světla

15:00 - mše sv.,  hlavní celebrant a kazatel Lukáš Engelmann, farář v Ostravě - Třebovicích

- modlitba u oltáře sv. Valentýna

- přednáška "Závislosti ve vztazích"

- posezení s občerstvením na faře

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Srdečně Vás zve farnost Paršovice.

Přijďte se modlit na přímluvu sv. Valentýna za svůj vztah. Dobré manželství není samozřejmost.

Svatý Valentin byl římský kněz. Pro svou dobročinnost požíval úcty i mezi pohany. Císař Klaudius II. zrušil kvůli válkám veškerá zasnoubení i manželství, aby měl Řím dostatek vojáků. Valentin však dál tajně oddával a tak ho nechal císař uvrhnout do žaláře a později byl sťat mečem.