Hromniční pouť matek

23.01.2020

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK
v chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku
v sobotu 1. února 2020
Program pouti:
9:30 - modlitba růžence, příležitost ke svátosti smíření
10:00 - mše svatá s darováním svíce a ofěrou matek
12:00 - polední přestávka
12:45 - přednáška "Dítě a počítač" Doc.Dr. Rudolfa Smahela,Th.D. z CMTF
13:30 - adorace s odevzdáním jmen dětí do košíčku, svátostné požehnání
a závěr pouti
Svíce k ofěře si budete moci zakoupit při příchodu do kostela. Nebude se vydávat oběd, proto si, prosím, vezměte s sebou vlastní jídlo! Káva a čaj bude zajištěna. Celý program pouti se koná v areálu kostela a bývalého kláštera. Prosíme všechny účastnice, aby se teple oblékly!
Farnost Soběchleby nabízí dopravu matkám z děkanátu a okolí
na Hromniční pouť do Šternberka.
Nástupní místa: Ústí u Hranic - 7:30, Opatovice - 7:40, Paršovice - 7:45, Rakov - 7:50, Dolní Nětčice - 7:55, Soběchleby - 8:00, Radotín - 8:05, Lhota 8:10, Lipník nad Bečvou u Penny - 8:20.
Přihlaste se na email farasobechleby@seznam.cz, nebo tel. 731 621 105. Cena za dopravu 180,-Kč.
Zveme maminky, nejen z Hnutí MM na největší pouť matek za své děti.