Kaple farnosti Soběchleby

Simře

kaple sv. Antonína

Bezuchov

Kaple sv. Floriána z roku 1895 - celková oprava

Oprostovice

Náves s kaplí Panny Marie z 18. století, rekonstruovanou v roce 2004   

Radotín

Kaple Panny Marie Růžencové z roku 1952. Starší kaple byla odstraněna při rozšíření silnice, zvon z roku 1802 byl přenesen do kaple nové   

Dolní Nětčice

Kaple, zasvěcená Navštívení Panny Marie, v níž se konají i mše , pochází z roku 1902. Je umístěna ve středu obce, kde před jejím postavením byla jedna velká bažina. I na fotografiích z mnohem pozdější doby jsou vidět husy, kterým se v ní zřejmě velice líbilo.

Začátek stavebních prací se datuje už do roku 1882. Tehdy se v obecní účetní knize objevují položky jako "Cesta do Hranic skrz povolení kaple", "Učňom zednickým od kaple", "Za tihly do Lokova na kaplu", "Za putnu ke kapli", "Zedníkom od stavění kaple", "Maltařom dvom co dělali u kaple" nebo "Za fůru ke kapli". Kaple byla postavena do výšky 1 metru, pak ale bylo obvodové zdivo rozebráno a započato se stavbou znovu na o něco větším půdorysu.

Stávající kaple byla dokončena za starosty Antonína Vaňka roku 1902 a dne 2. července 1903 ji vysvětil soběchlebský farář František Kadlec. Podle obecní kroniky to byl "velký svátek, lid nepracoval v poli". Na základě vkladní listiny ze dne 20. dubna 1903 je obci Dolní Nětčice vložen závazek, že "kapli tu bude v dobrém stavu udržovati" a v případě jejího zboření ji znovu postaví. Z farního majetku do majetku obce byla kaple převedena roku 1994.

Opravy kaple probíhají neustále podle potřeb, na podzim roku 2000 byl do věže kaple namontován systém automatického zvonění. V roce 2001 proběhla nejrozsáhlejší z oprav kaple.

Horní Nětčice

Z roku 1911 zasvěcená sv. Antonínu Paduánskému a na návsi jeho socha z roku 1926