Blazice

Rok 1788 byl v Blazicích zbudován kostel s titulem Povýšení sv. Kříže, který se stal farním  pro obce Radkova  Lhota, Sovadina, Žákovice.

Jde o pozdně barokní, jednolodní stavbu, zaklenutou třemi poli tzv. pruské klenby, zakončenou pravoúhlým kněžištěm a sakristií. Je zakryt sedlovou střechou. Z líce průčelí vyrůstá čtyřhranná věž, zastřešená čtyřbokým jehlanem, který přechází v osmiboký a je ukončen bání nad níž je jednoduchý kříž.